Hvor mange% er av
Fyll ut to verdier.
% av =  
Eksempel: 15% av 200 = 30
Fyll ut to verdier.
Originalpris på produkt:
Prisen er %
Endelig salgspris er
Example: Original price 60, 20% discount = Sales price 48.

Du kan også beregne ved hjelp av eksempler nedenfor

Hvor mye er % av ?  
Første nummer er . Andre nummer er .
Hva er endringen (økning eller reduksjon) fra første nummer til andre nummer?
= Hvor mange prosentvis større eller mindre er det andre nummeret?
Antall økes med %.  
Antall er redusert med %.  
Arkikoodi
Nettsteder og kalkulatorer for hver dag

Finland   Bulgaria   Tsjekkia   Tyskland   Danmark   Estland   Spania   Frankrike   Hellas   Ungarn   Italia   Litauen   Latvia   Nederland   Norge   Polen   Portugal   Romania   Slovenia   Slovakia   Sverige   På engelsk