Lånekalkulator

Prøv hvordan ulike lånetyper oppfører seg. Bruk ulike renter og ulike lånebetalingsperioder for å se hvordan lånebetalingene varierer. Du kan også endre renten i løpet av låneperioden.

Lånebeløp:

Lånerente:

Lånebetalingsintervall:

  1 måned
  2 måneder
  3 måneder
  4 måneder
  6 måneder
  12 måneder

Lånetype:

  annuitetslån
  serielån

Angi betalingsperioden for lånet:

Serielån

Lånebetalingene er større i begynnelsen og mindre til slutt. Du betaler det samme beløpet for lånets hovedstol, men du betaler forskjellige beløp for renter.

La oss anta at du tar et lån på 1000 NOK i to år. Renten er 2% og du betaler årlig. Det første året er betalingen for hovedstolen 500 NOK og renten 20 NOK. I det andre året er betalingen for lånets hovedstol 500 NOK og renter 10 NOK. Så du betaler: 520 NOK og 510 NOK.

Går renten opp i løpet av betalingsperioden, blir utbetalingene større. Hvis renten går ned i løpet av betalingsperioden, blir utbetalingene mindre.

Annuitetslån

Betalingene er de samme hele tiden. La oss ta samme eksempel som ovenfor: toårig lån på 1000 NOK med 2% rente og årlige betalinger. Begge betalingene er 515,05 NOK. Den totale rentekostnaden er høyere. Dette er fordi det ikke blir så mye avdrag på lånet i begynnelsen.