Renter på renter, sparekalkulator

Som et resultat av sparekalkulatoren får du totalbeløpet og avkastningen på investeringen. Du kan gi et annet beløp for det første innskuddet og for de påfølgende innskuddene. Hvis beløpet alltid er det samme, skriv inn de samme verdiene i feltene. Hvis du vil, kan du også gi kun det første sparebeløpet.

Skriv inn renten:

Det første innskuddet:

Hvor ofte etter første innskudd:

  månedlig
  årlig

Følgende innskudd:

Total tid:

Renter på renter

I kalkulatoren over kan sluttbeløpet bli veldig stort. Dette skyldes rentes rente-effekten.

La oss anta at den årlige renten er 5% og at du bare foretar en startinvestering på 1000 NOK. Du gjør ikke flere investeringer. Etter det første året får du 50 NOK i rente. Beløpet som er spart øker til 1050 NOK. Året etter betales ikke renten på 1000 NOK, men på 1050 NOK. Rentene betales av akkumulerte renter. Den årlige renten er nå 52,50 NOK. Beløpet spart vil være 1102,50 NOK.

Hvis spareperioden er 20 år, vil sluttbeløpet være 2653,30 NOK. Så du har fått en avkastning på 1653,30 NOK for investeringen din på 1000 NOK.

Ovenstående er et eksempel på en rentes renteberegning. Renter kan også beregnes på en enkel måte. I denne metoden beregnes det ikke renter på tidligere påløpte renter. På denne måten påløper det kun 50 NOK i renter årlig. I et slikt tilfelle med enkel rente vil en 20-års investering på 1000 NOK til 5% rente gi 50 NOK hvert år, dvs. totalt 1000 NOK, og det endelige beløpet vil være 2000 NOK.