Beregne gjennomsnitt, standardavvik og median

Gi tallene under. Hvert nummer i sin egen rad (max. 500):Telleren beregner følgende: antall tall, standardavvik, gjennomsnitt. I tillegg får du tallene som er arrangert fra det minste til det største. Separate tall ved newline. Klikk på 'Beregne' knappen for å få resultatet. For eksempel kan du enkelt beregne gjennomsnittsgraden til et skolesertifikat. Gjennomsnittet beregnes ved å summere alle tallene og dividere resultatet ved antall tall. Standardavvik er også en nyttig indikator. Det beskriver hvor mye tallene avviger fra gjennomsnittet i gjennomsnitt.

Hvordan beregnes det aritmetiske gjennomsnittet?

Det aritmetiske gjennomsnittet beregnes ved å legge tallene sammen og dele resultatet på antall tall. La oss for eksempel ta tallene 4, 5, 9 og 10. Summen av disse tallene er 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Den oppnådde summen 28 er delt på antall tall, dvs. fire. Dette gir 28 / 4 = 7. Gjennomsnittet av tallene 4, 5, 9 og 10 er derfor 7.