Antall økes med %.
Fyll ut to verdier.
% av  = 
Eksempel: 15% av 200 = 30

Du kan også beregne ved hjelp av eksempler nedenfor

Fyll ut to verdier.
Originalpris på produkt:
Prisen er %
Endelig salgspris er
Example: Original price 60, 20% discount = Sales price 48.
Hvor mye er % av ?
Hvor mange% er av ?
Første nummer er . Andre nummer er .
Hva er endringen (økning eller reduksjon) fra første nummer til andre nummer?
= Hvor mange prosentvis større eller mindre er det andre nummeret?
Antall er redusert med %.