Poengkort

Du kan bruke poengsummen til å telle poengene til forskjellige brettspill, andre spill eller hobbyer. Du kan endre navnene på spillerne etter eget ønske. Legg til en ny spiller ved å klikke på 'Legg til kolonne'. Klikk 'Legg til rad' nedenfor for flere rader. Telleren godtar også negative poengsummer. Du kan også la cellene stå tomme hvis du ønsker det.

#
Sum
1.
2.

Du kan fjerne alle cellene i poengkortetet din her.

Resultatene lagres i nettleseren du bruker. Du kan slette poengene på poengkortetet helt her.

Du kan kopiere resultatene til utklippstavlen. Dette lar deg feste dem til Excel eller til for eksempel Regneark.

Poengkortet er lagret i nettleserminnet. Du kan slette dem ved å trykke på 'Slett poengkortet'-knappen ovenfor. Resultatene er bare synlige i nettleseren du bruker.